Framtiden

Föreningens framtid?


Många i nuvarande styrelse har flaggat för avgång under årsmötet 2021.
För att föreningen ska finnas kvar, krävs att vi har
intresserade medlemmar som vill ta på sig dessa olika styrelseuppdrag:


Ordförande • Sekreterare • Kassör • Webbansvarig • Ledamot.Omröstningen är nu avslutad och mer information kommer.